Cysylltwch / Contact:-

CYBC / SWSF
Ymgyrch/Campaign

c/o Cris Tomas
Pantyrysgol
Hermon
Y Glog
Sir Benfro
SA36 0DT.

Tel. 01239 831962

ebost - email

 

Other Pages:

Aelodau CYBC

SWSF  Members

Datganiadau i'r Wasg / Press Release & Winners

Lowick Model
Proposal for a new  school in Lowick (Cumbria)

Tudalen Adref /Home Page

 

Cyswllt / Links:

Safle We : Hermon Glog : Website

 

Aelodaeth / Membership

Crofna Ysgolion Bach Cymru - Small Welsh School Fund

 

Annwyl Ffrindiau

Diolch iír bobl sydd wedi ymaelodi hyd yn hyn, ble yr ydym yn edrych i dalu allan dipyn o arian eto dros y misoedd i ddod. Ac wrth gwrs y bobl sydd wedi ymaelodi ar y dechrau fydd ar siawns orau. O dan reolauír trwyddedau loteri byddwn yn talu allan gwobr i gyfateb a bob wythnos h.y. 52 siawns i ennill yn ystod y flwyddyn. Mae modd i unrhyw un dros 16 i ymaelodi. Os ydych yn meddwl bod diddordeb gan rhywun newydd i ymaelodi gofynnwch iddynt ddanfon Archeb Banc oddi ar y safle we neu i ddanfon siec o £58 (sef £1 yr wythnos am flwyddyn gyda £6 gweinyddu) cyn gynted a phosib

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth.

Dear Friends

Many thanks to those people who have joined the fund to date; we will be looking to pay out large prizes every quarter. Naturally it is those people who have joined early on who will have the highest odds of winning since the numbers joining will be hopefully climbing from one month to the next. Under the guidelines of the lotteries licence we will need to be issuing prizes to equate to a weekly draw i.e. 52 chances of winning per year. Anyone over 16 years old can join.  If you happen to know of anyone who might be interested in joining then ask them to fill the Standing Order found on our website  – or to forward a cheque for £58 (representing £1 a week and £6 admin charge) as soon as possible.  

Many thanks for you support and good luck in the draw.

Cris Tomos, Trefnydd / Organiser, 01239 831962 -

1        Lorna Brown, Hebron     
2.       Sue Grimshaw, Glandwr   
3.       Glyn a Sally Evans, Y Glog
4        Iwan Evans, Hermon      
5        Gwyneth Evans, Hermon  
6        Liz Croft, Crymych
7        Cris Tomos, Hermon      
8        Hazel Stocker, Hermon   
9        Michelle Fletcher, Llwyndrain
10      Gerwyn Jones, Hermon    
11      Ann William, Hermon      
12      Lynn Davies, Hermon
13      Tina Lorch, Llanfyrnach 
14      S. Palit, Lledrod       
15      Ellis Morris, Efailwen
16      Sharon Morris, Llanfyrnach      
17      G. Davies, Llanfyrnach  
18      Linda Wilshaw, Glandwr
19      Andrew Phillips, Hermon 
20      Rhian White, Llangynin  
21      Helen Davies, Blaenffos
22      Bethan Vaughan, Blaenffos       
23      John Vaughan, Blaenffos 
24      Dailwen Vaughan, Blaenffos
25      Colin Davies, Crymych   
26      Melony Richards, Hermon 
27      Shelly Reynolds, Crymych
28      Diana Roberts, Hermon   
29      Terry Reynolds, Hermon  
30      Sylvia Reynolds, Hermon
31      Maureen George, Maenclochog     
32      Denley a Jennifer Thomas, Hermon        
33      Dyfrig George, Hermon
34      Jean George, Bwlchygroes        
35      Dilys Davies, Aberteifi 
36      Marjorie Williams, Crymych
37      Megan Rees, Crymych     
38      Carol Phillips, Tegryn  
39      Iona James, Hermon
40      Verdi James, Hermon     
41      Cymdeithas Rhieni Maesybont, Llanarthne 
42      Len a Olwen Bowen, Crymych
43      Malcolm a Kim Lewis, Hermon     
44      Katie McDonald, Hermon  
45      Michael Parcell, Hermon
46      Aled a Meleri Williams, Hermon  
47      Richard Vaughan, Hermon 
48      Lona Tomos, Hermon
49      Iori & Dawn Thomas, Clydau      
50      Magi Lewis, Meifod      
51      Martyn Davies, Hermon
52      Buddug Ward, Hermon     
53      Nick Ward, Hermon       
54      Sam Ward, Hermon
55      Eric Towers, Hermon     
56      Eric Towers, Hermon(2)  
57      Iwan Ward, Hermon
58      Bill & Eirlys Davies, Llanfyrnach       
59      Charlie Mason, Hermon   
60      Leslie Riley, Hermon
61      Neil & Christine Mathias, Y Glog        
62      Glenda Jones, Hermon   
63      Gwenda Mathias, Hermon
64      Michael & Shona Bossom, Y Glog  
65      Heulyn & Sara Phillips, Hermon  
66      Will & Liz North, Hermon
67      Shan Williams, Aberteifi        
68      Wendy Harries, Llanfyrnach      
69      Wyn & Ann Rees, Shrewsbury
70      Kevin Rees,  Login      
71      T.E.O. Adesigbin, Hebron        
72      Paul White, Crymych
73      Delyth Thomas, Crymych                          

74     Amanda Lawrence, Wdig

75     Aran Jones, Pwllheli

76     Andrew Thoms, Hermon

77     Elin Mathias, Hermon

78     Blue Beehive, Rosemarket

79     Aled Davies, Llanelli

80     Rosie Lorch, Llanfyrnach

81     Lucy Buchanan, Capel Iwan

82     Angela Springett, Capel Iwan

83     Richard Dykes, Capel Iwan

84     Janet Rees, Pentregalar

85     John & Pam Rowlands, Walton East

86     M & T Hazzelby, Llangoedmor

87     L. M. Davies, Cilgerran

88     Dorothy Gwynne, Aberteifi

89     Tom & Susan Phillips, Cilrhedyn

90     Menna Walters, Hermon

91     Eric & Joyce Davies, Hermon

92     Dorothy Swainson, Hermon

93     Ioan Hefin, Cydweli

94     Nia Rhosier, Meifod

95     Sioned Humphreys, Felinheli

96     Stephanie Plackett, Oxted

97     Chris & Enfys Howells, Pontfaen

98     Simon Baynes, Llanfechain

99     Victor & Maureen Edwards, Goodwick

100   A.J.T Williams, Glentworth, London

101   Mrs S V Jones, Corwen

102   Harold & Mari Carter, Bow Street

103   Mervyn Benford, Banbury

104   Sir Jeremy Chance, Criccieth

105   Carwyn & Helen Evans, Hermon

106   Miss E Harry, Swansea

107   Helen Yewlett, Glasbury-on-Wye

108   Tom John, Hermon

109   Klare Sanderson, Aberystwyth

110   Glenys Thomas, Caerfyrddin

111   Doris Davies, Trefdraeth

112   Ian T Evans, Narberth

113   Tony Bailey, Hermon

114   Elan Rees, Crymych

115   Julie Davies, Hermon

116   Denzil Davies, Llanfyrnach

117   Deb Wozencraft, Caersws

118   Andrew Bowen, Milford Haven

119   Marc & Elen Mathias, Y Glog

120   Rosalind Garratt. Hay-on-Wye

121   Undeb Amaethwyr Cymru : Farmers Union of Wales

122   Martin Dixon, Tregaron

123   Tony Inman. Llanboidy

124   Janet Morgan, Hakin

125   Marged Richards, London

126   Harold Carter, Bow Street

127   Roger Blunden, Llanfyllin

128   Tom John, Hermon

129   Amanda Posey, London

130   Edward Posey, London

131   Emma Posey, Gladestry

132   Frank Cosgrove, Newmarket

133   June Posey, Totnes

134   Julie Davies, Hermon

01/03/2013


Download  - Printable Standing Order Form  (pdf file 70k)

Download  - Printable Survey Form  (pdf file 200k)
Can you help set up our Community Cooperative School?

cris.tomos@surfwise.co.uk