Contact:-

CYBC - SWSF
c/o Cris Tomas
Pantyrysgol
Hermon
Y Glog
Sir Benfro
SA36 0DT.

Tel. 01239 831962

ebost - email

 

Other Pages:

CYBC  Members

Press Release & Winners

Lowick Model
Proposal for a new  school in Lowick (Cumbria)

Home Page

 

Links:

Hermon Glog Website

 

 

Crofna Ysgolion Bach Cymru

Small Welsh School Fund

Press Release & Winners

Annwyl Gyfeillion Gair bach i ddiolch i chi am eich cefnogaeth hyd yn hyn - Gweler y Datganiad i'r Wasg a Llun yr ydym wedi danfon ymlaen i'r papurau. Hefyd gweler restr yr aelodau hyd yn hyn. Cofiwch os ydych yn perthyn i fudiad a fyddai'n barod i gasglu enwau yna byddwn yn talu 5 am fod ffurflen a ddaw nl (hefyd mae modd i siopau, Swyddfa Bost neu unigolyn hyrwyddo a derbyn y 5 yr aelod newydd drwy rhoi eich enw yn y blwch Hyrwyddwr - ffoniwch am ffurflenni 01239 831962.
Hwyl am y Tro

Dear Friends Just a brief word of thanks to all those who have supported the fund to date - See below the recent Press Release and picture that has gone to the media. Also see attached the list of members to date. Remember that if you belong to an organisation then for every name gathered the organisation with receive 5 per form returned (also any Shops, Post Offices or individuals can receive a 5 commission for promoting new members i.e 5 per form returned with their name in the promoter box) - Phone 01239 831962 for a quantity of forms.
Many Thanks.  

Enillwyr 6 mis hyd 31/12/12  :   Winners of 6 month to 31/12/12

Total of £22,400 of prizes paid out since 01/01/2005

£500 – Michelle Fletcher, Llwyndrain           £300 – Linda Wilshaw, Glandwr

£100 – Carwyn & Helen Evans, Hermon       £60 – Jean George, Bwlchygroes

£20 – Denzil Davies, Llanfyrnach                      £20 – Julie Davies, Hermon

£20 – John Vaughan, Blaenffos                           £20 – Iona James, Hermon

£20 – Edward Posey, London                                £20 – Amanda Posey, London

£20 – Michael & Shona Bossom, Glogue      £20 – Deb Wozencraft, Caersws

£20 – Iori Thomas, Clydau                     £20 – Tom & Susan Phillips, Cilrhedyn

£20 – Len & Olwen Bowen, Crymych          £20 – Wyn & Ann Rees, Shrewsbury

£20 – Melony Richards, Hermon            £20 – Ysgol Maesybont PTA, Llanelli

£20 – Dailwen Vaughan, Blaenffos           £20 – Ioan Hefin, Porth Tywyn

£20 – Andrew Phillips, Hermon              £20 – Colin Davies, Crymych

£20 – Miss Harry, Swansea                           £20 – Michael Parcell, Hermon

£20 – Will & Liz North, Hermon               £20 – Martyn Davies, Crymych

-----------------------------------------------------------------------------------------

Enillwyr 6 mis hyd 30/06/12  :   Winners of 6 month to 30/06/12

Total of £21,000 of prizes paid out since 01/01/2005

£500 – Chris Howells, Cwm Gwaun         £300 – Ysgol Maesybont PTA, Llanelli

£100 – Richard Vaughan, Hermon             £60 – Mike Parcell, Hermon

£20 – Martin Davies, Crymych                £20 – John Vaughan, Blaenffos

£20 – Katie McDonald, Hermon               £20 – Emma Posey, Powys

£20 – Denley Thomas, Hermon              £20 – Elen Mathias, Brynhoffnant

£20 – Andrew Thomas, Hermon         £20 – Bethan Vaughan, Crymych

£20 – Ioan Hefin, Mynydd y Garreg            £20 – Midway Motors, Crymych

£20 – Michael & Shona Bossom, Glogue          £20 – Rhian White, llangynin

£20 – Dyfrig George, Hermon                 £20 – Lona Tomos, Hermon

£20 – Tony Bailey, St Dogmaels           £20 – Iwan Evans, Hermon

£20 – Mr Inman, Llanboidy                 £20 – Gwenda Mathias, Hermon

£20 – Cris Tomos, Hermon                   £20 – Amanda Posey, London

£20 – Miss E Harry, Swansea               £20 – Nick Ward

----------------------------------------------------------------------------------------

Enillwyr 6 mis hyd 31/12/11  :   Winners of 6 month to 31/12/11

Total of £19,600 of prizes paid out since 01/01/2005

£500 – June Posey, Devon            £300 – Ysgol Maesybont PTA, Llanelli

£100 – Nick Ward, Hermon          £60 – Gaynor Davies, Llanfyrnach

£20 – Martin Davies, Crymych      £20 – Helen Davies, Blaenffos

£20 – Katie McDonald, Hermon    £20 – John & Pam Rowlands, Walton East

£20 – Bill & Eirlys Davies, Llanfyrnach       £20 – Michael Parcell, Hermon

£20 – Stephanie Plackett, Oxted     £20 – Heulyn a Sara Phillips, Hermon

£20 – Edward Posey, London            £20 – Michelle Fletcher, Llwyndrain

£20 – Michael & Shona Bossom, Glogue    £20 – Frank Cosgrove, Cumbria

£20 – Colin Davies, Crymych            £20 – Aran Jones, Pwllheli

£20 – Deb Wozencraft, Caersws       £20 – Andrew Bowen, Milford Haven

£20 – Iwan Evans, Hermon                £20 – Elin Mathias, Hermon

£20 – Linda Wilshaw, Glandwr        £20 – Andrew Thomas, Hermon

£20 – Glyn & Sally Evans, Y Glog    £20 – Iori Thomas, Clydau

--------------------------------------------------------------------

Enillwyr 6 mis hyd 30/06/11  :   Winners of 6 month to 30/06/11

Total of £18,200 of prizes paid out since 01/01/2005

£500 – Wyn & Ann Rees, Shrewsbury      £300 – Denzil Davies, Llanfyrnach

£100 – Julie Davies, Hermon                          £60 – Wendy Harries, Llanfyrnach

£20 – Elan Rees, Crymych                                £20 – Dorothy Gwynne,  Aberteifi

£20 – Buddug Ward, Hermon                         £20 – Dailwen Vaughan, Blaenffos

£20 – Michael & Shona Bossom, Glogue £20 – Chris Howells, Cwm Gwaun

£20 – Deb Wozencraft, Caersws                    £20 – Iwan Evans, Hermon

£20 – Stephanie Plackett, Oxted                  £20 – Bethan Vaughan, Crymych

£20 – Emma Posey, Gladstry                         £20 – Linda Wilshaw, Glandwr

£20 – Iori Thomas, Clydau                             £20 – Katie McDonald, Hermon

£20 – Gwenda Mathias, Hermon                £20 – Tom & Susan Phillips, Cilrhedyn

£20 – Lynn Davies, Hermon                         £20 – Will North, Hermon

£20 – Andrew Phillips, Hermon                 £20 – Gaynor Davies, Llanfyrnach

£20 – Lona Tomos, Hermon                        £20 – Dyfrig George, Hermon

-------------------------------------------------------------------------------------

Enillwyr 6 mis hyd 31/12/12  :   Winners of 6 month to 31/12/10

Total of £16,800 of prizes paid out since 01/01/2005

£500 – Bethan Vaughan, Crymych       £300 –Carol Phillips, Clydau

£100 – Blue Beehive, Rosemarket          £60 – Melony Richards, Hermon

£20 – Heulyn Phillips, Hermon              £20 – Tony Inman, Llanboidy

£20 – Maureen George, Maenclochog    £20 – Will North, Hermon

£20 – Dyfrig George, Hermon                  £20 – John Vaughan, Blaenffos

£20 – Kate McDonald, Hermon               £20 – Buddug Ward, Hermon

£20 – Harold Carter, Bow Street             £20 – Miss E Harry, Swansea

£20 – Colin Davies, Crymych                   £20 – Amanda Lawrence, Abergwaun

£20 – Iwan Evans, Hermon                        £20 – Stephanie Plackett, Oxon

£20 – Roger Blunden, Llanfyllin            £20 – Jean George, Bwlchygroes

£20 – Helen Davies, Blaenffos                   £20 – Mike Parcell, Hermon

£20 – Iona James, Hermon                         £20 – Neil Mathias, Hermon

£20 – Kim Lewis, Hermon                           £20 – Aran Jones, Pwllheli

-------------------------------------------------------------------------------------

Enillwyr 6 mis hyd 30/06/10  :   Winners of 6 month to 30/06/10

Total of £15,400 of prizes paid out since 01/01/2005

£500 – Andrew & Gaynor Phillips , Hermon   £300 –Bethan Vaughan, Crymych

£100 – Cris Tomos, Hermon                              £60 – John & Pam Rowlands, Walton East

£20 – Richard Vaughan, Hermon                         £20 – Andrew Thomas, Hermon

£20 – Buddug Ward, Hermon                                  £20 – Denzil Davies, Llanfyrnach

£20 – Michael & Shona Bossom, Glogue          £20 – Nick Ward, Hermon

£20 – Deb Wozencraft, Caersws                             £20 – Ian Evans, Narberth

£20 – Elan Rees, Crymych                                        £20 – Martyn Davies, Crymych

£20 – Jean George, Bwlchygroes                          £20 – Marjorie Williams, Crymych

£20 – Aran Jones, Pwllheli                                        £20 – Miss Harry,  Swansea

£20 – Marc a EllenMathias , Brynhoffnant    £20 – Tom & Susan Phillips, Cilrhedyn

£20 – Rhian White, Llangynin                              £20 – Katie McDonald, Hermon

£20 – Harold Carter, Bow Street                          £20 – Colin Davies, Crymych

£20 – Neil & Christine Mathias, Hermon      £20 – Amanda Lawrence, Abergwaun

 

------------------------------------------------------------------

Enillwyr 3 mis hyd 31/12/09  :   Winners of 3 month to 31/12/09

Total of £14,000 of prizes paid out since 01/01/2005

£300  – Cymdeithas Rhieni Ysgol Maesybont, Llanelli – School Parents Association

£100   – Stephanie Plackett, Cambridge = (donated back the cheque - thank you)

£50     – Lona Tomos, Hermon

£25 – Katie McDonald, Hermon                           £25 – Delyth Thomas,  Crymych

£25 – Alan Taylor,  Rosemarket                           £25 – Martyn Davies, Crymych

£25 – Glyn & Sally Evans, Y Glog                         £25 – Harold Carter, Bow Street

£25 – Andrew Bowen, Milford Haven              £25 – Hazel Stocker, Hermon

£25 – Molara Adesigbin, Hebron                        £25 – Tom & Susan Phillips, Cilrhedyn

-----------------------------------------------------------------

Enillwyr 3 mis hyd 30/09/09  :   Winners of 3 month to 30/09/09

Total of £13,300 of prizes paid out since 01/01/2005

£300  – Tom & Susan Phillips, Cilrhedyn                                          

£100   – Iwan Evans, Hermon

£50     – Simon Baynes, Llanfechain

£25 – Elin Mathias, Hermon                                   £25 – Lorna Brown, Hebron

£25 – Deb Wozencraft, Caersws                   £25 – Heulyn a Sara Phillips, Hermon

£25 – Dorothy Gwynne, Aberteifi                                  £25 – Angela Springett, Capel Iwan

£25 – Lynn & Audrey, Hermon                                   £25 – Carol Phillips, Clydau

£25 – Jean George, Bwlchygroes                         £25 – Saran Jones, Pwllheli

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ennillwyr Tynfa 21/07/09  :  Royal Welsh  : Winners of the 21/07/09 draw

Total of £12,600 of prizes paid out since 01/01/2005

£500 – Julie Davies, Hermon                        £300 – Gerwyn Jones, Hermon

£100 – Denzil Davies, Llanfyrnach             £60 – Bethan Vaughan, Crymych

£20 – Michael & Shona Bossom, Y G log £20 – Stephanie Plackett, Oxted

£20 – Tony Inman, Llanboidy                      £20 – Hazel Stocker, Hermon

£20 – Iori & Dawn Thomas, Clydau           £20 – Aled Davies, Llanelli

£20 – Will & Liz North, Hermon                    £20 – Iona James, Hermon

£20 – Elan Rees, Crymych                                £20 – Sir Jeremy Chance, Cricieth

£20 – Deb Wozencraft, Caersws                     £20 – Heulyn & Sara Phillips, Hermon

£20 – Glenys Thomas, Caerfyrddin            £20 – Ioan Hefin, Cydweli

£20 – Chris & Enfys Howells, Cwmgwaun £20 – Denley a Jenifer Thomas, Hermon

£20 – Gwenda Mathias, Hermon                     £20 – Iwan Evans, Hermon

£20 – Aran Jones, Pwllheli                                  £20 – Amanda Lawrence, Wdig

£20 – Andrew & Gaynor Phillips, Hermon £20 – Rhian White, Llangynin

--------------------------------------------------------------

Ennillwyr Tynfa 31/12/08  :  New Year’s Eve  : Winners of the 31/12/08 draw

£500 – Bethan Vaughan, Crymych                        £300 –E. Harry, Swansea

£100 – John & Pam Rownlands, Walton East   £60 – Helen Davies, Blaenffos

£20 – Neil & Christine Mathias, Hermon           £20 – A. J. Williams, London

£20 – Marc a Elen Mathias, Y G log                        £20 – Tom & Susan Phillips, Cilrhedyn

£20 – Angela Springett, Capel Iwan                       £20 – Denzil Davies, Llanfyrnach

£20 – Iona James, Hermon                                         £20 – Elin Mathias, Hermon

£20 – Andrew & Gaynor Phillips, Hermon       £20 – Ian Thomas-Evans, Narberth

£20 – Iwan Evans, Hermon                                  £20 – Chris & Enfys Howells, Cwmgwaun

£20 – Lesley Riley, Hermon                                £20 – Maureen George, Maenclochog

£20 – M. A. Inman, Llanboidy                           £20 – A. V. Jones, Corwen

£20 – Colin Davies, Crymych                            £20 – Tom John, Hermon

£20 – Nick Ward, Hermon                                    £20 – Simon Baynes, Llanfechain

£20 – Martyn Davies, Crymych                       £20 – Aran Jones, Pwllheli

------------------------------------------------------------------

Ennillwyr Tynfa 23/07/08  :  Royal Welsh : Winners of the 23/07/08 draw

£500 – Tony Inman, Llanboidy                 £300 – Mark & Elen Mathias, Y Glog

£100 – Dorothy  Gwynne, Aberteifi          £60 – Carwyn Evans, Hermon

£20 – Ellis a Gwawr Morris, Efailwen    £20 – Cymdeithas Rhieni Maesybont PTA

£20 – Sioned Humphreys, Felinheli          £20 – Eric Towers, Hermon

£20 – Bill & Eirlys Davies, Llanfyrnach   £20 – Denzil Davies, Llanfyrnah

£20 – Mervyn Benford, Banbury                  £20 – Andrew Thomas, Hermon

£20 – Martyn Davies, Crymych                    £20 – Chris & Enfys Howells, Cwmgwaun

£20 – Cris Tomos, Hemron                              £20 – Midway Motors, Crymych

£20 – Blue Behive, Rosemarket                    £20 – Harold & Mari Carter, Bow Street

£20 – Deb Wozencraft, Caersws                     £20 – Dailwen Vaughan, Blaenffos

£20 – Tony Bailey, St Dogmaels                    £20 – Michael Parcell, Hermon

£20 – Richard Vaughan, Hermon                £20 – Tom John, Hermon

£20 – Marged Richards, London                   £20 – E Harry, Swansea

-------------------------------------------------------------------

Ennillwyr Tynfa 31/12/07  :  Winners of the 31/12/07 draw

£300 – S. Plackett, Oxted, Surry                      £100 – Bill & Eirlys Davies, Llanfyrnach

£50 – Glenys Thomas, Caerfyrddin              £25 – Alan Taylor,  Milford Haven

£25 – Lynn & Audrey Davies, Hermon      £25 – A. V. Jones, Corwen

£25 – Gwyneth Evans, Hermon                      £25 – Shan Williams, Penparc

£25 –  Simon Baynes, Llanfechain                £25 – Andrew Thomas, Hermon

£25 – Amanda Lawrence,  Wdig                      £25 – Sir Jeremy Chance, Cricieth

£25 – Denzil Davies, Llanfyrnach

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ennillwyr Tynfa 31/10/07  :  Winners of the 31/10/07 draw

£300 – Bill & Eirlys Davies, Llanfyrnach      £100 – Helen Yewlett, Glasbury-on-Wye

£50 – Denley a Jennifer Thomas, Hermon  £25 – Denzil Davies, Llanfyrnach

£25 – Miss E Harry, Swansea                                   £25 – Bethan Vaughan, Crymych

£25 – Verdi James, Hermon                                   £25 – Leslie Riley, Hermon

£25 – Carol Phillips, Clydau                                    £25 – Menna Walters, Hermon

£25 – Deb Wozencraft, Caersws                             £25 – Simon Baynes, Llanfechain

£25 – Shirley Towers, Hermon

---------------------------------------------------------------------------------------

Ennillwyr Tynfa 25/05/07  :  Winners of the 25/05/07 draw

£300 – Aran Jones, Pwllheli                                 £100 – Eric Towers, Hermon

£50 – Wyndham Rees, Crymych                       £25 – Tony Bailey, Llandudoch

£25 – Neil & Christine Mathias, Hermon     £25 – Blue Beehive, Rosemarket

£25 – Denzil Davies, Llanfyrnach                 £25 – Denley & Jennifer Thomas, Hermon

£25 – Lorna Brown, Hebron                                 £25 – Carol Phillips, Clydau

£25 – Melony Richards, Hermon                      £25 – Victor a Maureen Edwards, Wdig

£25 – Ian Thomas Evans, Narberth

------------------------------------------------------------------

Ennillwyr Tynfa 06/05/07  :  Winners of the 06/05/07 draw

£300 – A. V. Jones, Corwen                     £100 – Gwyneth Evans, Hermon

£50 – Dyfrig George, Hermon                £25 – Cymdeithas  Rhieni – Ysgol Maesybont

£25 – Colin Davies, Hermon                    £25 – Bill & Eirlys Davies, Llanfyrnach

£25 – Linda Wilshaw, Glandwr              £25 – Iwan Evans, Hermon

£25 – John Vaughan, Blaenffos           £25 – Tom & Susan Phillips, Cilrhedyn

£25 – Margaret Hazzelby, Llangoedmor     £25 – Menna Walters, Hermon

£25 – Jean George, Bwlchygroes

------------------------------------------------------------------------------------

Ennillwyr Tynfa 31/12/06  :  Winners of the 31/12/06 draw

Total of £5,600 of prizes paid out since 01/01/2005

£300 – Charlie Mason, Hermon                           £100 – Blue Beehive, Rosemarket

£50 – AJT Williams, London                                  £25 – Janet Rees, Pentregalar

£25 – Lona Tomos, Hermon                                   £25 – Shan Williams, Aberteifi

£25 – Simon Baynes, Llanfechain                      £25 – M & T Hazzelby, Llangoedmor

£25 – M & S Bossom, Y Glog                                     £25 – Iwan Evans, Hermon

£25 – Melony Richards, Hermon                        £25 – Liz Croft, Crymych

£25 – Heulyn & Sara Phillips, Hermon

Charlie Mason the winner of the £300 - Total of £5,600 paid out since 01/01/2005

---------------------------------------------------------------------------------------

Ennillwyr Tynfa 29/09/06  :  Winners of the 29/09/06 draw

£300 – Nick Ward, Hermon                                £100 – Sir Jeremy Chance, Criccieth

£50 – Clare Sanderson, Aberystwyth         £25 – Gwenda Mathias, Hermon

£25 – I an T Evans, Narberth                            £25 – Martin Davies, Hermon

£25 – Michael Parcell, Hermon                      £25 – Jean George, Bwlchygroes

£25 – Lorna Brown, Hebron                             £25 – Andrew Bowen, Milford Haven

£25 – Melony Richards, Hermon                  £25 – Stephanie Plackett, Oxted

£25 – Miss E Harry, Swansea

Nick Ward -£300 - 29/09/06

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ennillwyr Tynfa 24/06/06  :  Winners of the 24/06/06 draw

£300 – Lynn Davies, Crymych                    £100 – Dyfrig George, Hermon

£50 – Dilys Davies, Aberteifi                         £25 – Jean George, Bwlchygroes

£25 – Mervyn Benford, Banbury                £25 – Maureen George, Maenclochog

£25 – Andrew Togo Phillips, Hermon    £25 – Heulyn Phillips, Hermon

£25 – Chris Howells, Cwmgwaun              £25 – Tom Phillips, Cilrhedyn

£25 – John Vaughan, Blaenffos                  £25 – Sam Ward, Hermon

£25 – Sue Grimshaw, Glandwr

Councillor & Mrs Lynn & Audrey Davies

Councillor & Mrs Lynn & Audrey Davies

Datganiad Llawn - For full Press Release click here

---------------------------------------------------------------------------------------

Ennillwyr Tynfa 09/03/06  :  Winners of the 09/03/06 draw

£300 – Deb Wozencraft, Caersws                       £100 – Gaynor Davies, Llanfyrnach

£50 – Glyn & Sally Evans, Y Glog                        £25 – Wyn & Ann Rees, Shrewsbury

£25 – Nick Ward, Hermon                                        £25 – Mervyn Benford, Banbury

£25 – Gwyneth Evans, Hermon                           £25 – Jean George, Bwlchygroes

£25 – Neil & Christine Mathias, Hermon      £25 – John Vaughan, Blaenffos

£25 – Harold & Mari Carter, Bow Street         £25 – S Palit, Lledrod

£25 – Iona James, Hermon

Deb Wozencraft with Daughter Sophie

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ennillwyr Tynfa 22/11/05  :  Winners of the 22/11/05 draw

£300 – Verdi James, Hermon                         £100 – Megan Rees, Crymych

£50 – A.J.T. Williams, London                       £25 – Gerwyn Jones, Hermon

£25 – Andrew Thomas, Hermon                  £25 – Charlie Mason, Hermon

£25 – Angela Springett, Capel Iwan            £25 – Magi Lewis, Meifod

£25 – E. Harry, Swansea                                      £25 – Neil & Christine Mathias, Hermon

£25 – Linda Wilshaw, Glandwr                      £25 – Cris Tomos, Hermon

£25 – Rhodri & Glenda Jones, Hermon

Verdi & Iona yn cael Nadolig Hapus

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ennillwyr Tynfa 06/08/05  :  Winners of the 06/08/05 draw

£300 – Gwenda Mathias, Hermon                                          

£100 – Chris & Enfys Howells, Pontfaen

£50 – Richard Vaughan, Hermon                                           

£25 – Neil & Christine Mathias, Hermon

£25 – A.J.T. Williams, London                                                 

£25 – Sioned Humphreys, Felinheli

£25 – Jean George, Bwlchygroes                                             

£25 – Sam Ward, Hermon

£25 – Iona James, Hermon                                                         

£25 – Ioan Hefin, Cydweli

£25 – Wyn & Ann Rees, Shrewsbury                                      

£25 – Rhodri & Glenda Jones, Crymych

£25 – Terry Reynolds, Hermon

-------------------------------------------------------------------------------

The second Small Welsh School Fund draw was conducted on Thursday the 28th of April at the Lamb Inn, Hermon, North Pembrokeshire.  

£300 – Will & Liz North, Hermon                             

£100 – Len & Olwen Bowen, Crymych

£50 – Dilys Davies, Cardigan                                                    

£25 – Buddug Ward, Hermon

£25 – Lynn Davies, Hermon                                                      

£25 – Blue Beehive, Rosemarket

£25 – Cymdeithas Rhieni Maesybont                                    

£25 – Charlie Mason, Hermon

£25 – Hazel Stoker, Hermon                                                      

£25 – Nick Ward, Hemron

£25 – Buddug Ward, Hermon (2)                                           

£25 – Maureen George, Maenclochog

£25 – D. Williams, Hermon

 

Liz & Will North - £300

-------------------------------------------------------------------------------------------

Some of the winners of the first draw which was held at the Lamb Inn, Hermon January 2005 can be seen in the photograph where the full list is as follows:

300 to Andrew (Togo) & Gaynor Phillips, Hermon;
100 to Gerwyn Jones, Hermon 50 to Sue Grimshaw, Glandwr
25 to Gaynor Davies, Llanfyrnach
25 to Aled a Meleri Williams, Hermon
25 to Lona Tomos, Hermon
25 to Martyn Davies, Hermon
25 to Dilys Davies, Cardigan
25 to Iori & Dawn Thomas, Tegryn
25 to Sharon Morris, Llanfyrnach
25 to Richard Vaughan, Hermon
25 to Wyn & Ann Rees, Shrewsbury
25 to Hazel Stoker, Hermon

Togo - Yn dathlu cael £300

---------------------------------------------------------------------------------------------

Noson Lawnsio y dynfa gyntaf - 2005- Launching the First Draw

The fund organisers are now seeking Welsh Celebrities to give their names as supporters of the fund and its aim of assisting small village schools in having a fair chance of retaining their small school.

During the Hermon School Campaign they received support form Bryn Terfel, Cerys Mathews & Rhys Ifans; it is hope that well know individuals form across Wales will again give their name as support this community and social initiative. Several small schools from across Wales have already contacted the fund organisers for guidance and support.

Once sufficient members and surpluses are secured the fund will assist the threatened schools. One such contact was from the parents of Ponthir School in Torfaen - see their campaign Website or details www.saveponthirschool.com

 

Download  - Printable Standing Order Form  (pdf file 20k)

 

 cris.tomos@surfwise.co.uk